Drop Down Menu

Adobe Flash Player is required to view this content.ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุแบบเต็มๆ :::

ร้่านกาแฟโคฟุคุ(Kofuku Coffee) อยู่ฝั่งขาล่อง(ฝั่งที่จะเดินทางไปชะอำ หรือ หัวหิน) โดยมีวัดท่ากระเทียมอยู่ตรงข้ามกับร้าน ข้างๆจะเป็นปั้มน้ำมันคุณสามารถแวะเติมน้ำมัน พักรถ และ เข้ามานั่งจิบกาแฟสดแท้ๆ หามุมถ่ายรูปสวยๆ หรือ นั่งพักผ่อนในร้านกาแฟ โคฟุคุ เรายินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ แวะมานะคะ
ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ ภาพบรรยากาศร้านกาแฟโคฟุคุ